+ 381 64 330 57 87, + 381 32 5562 240
office@autogaskotlajic.com

Orginalni delovi i sistemi

Orginalni delovi i sistemi

Svi ugrađene komponente i sistemi poseduju homologacije proizvođača što je preduslov za dobijanje atesta koji izdaju nadležne službe.

Homologacija

Homologacija je vid sertifikacije proizvoda putem tipskog odobrenja proizvoda ako je on usaglašen sa relevantnim propisima. Homologacija vozila, delova za vozila, sklopova ili zasebnih tehničkih jedinica prema ECE pravilnicima Ujedinjenih Nacija obezbeđuje ispunjenost relevantnih zahteva vezanih za bezbednost i uticaj na okolinu. Cilj homologacije je povećanje opšte bezbednosti saobraćaja i smanjenje neželjenog uticaja na okolinu.

Proizvođači vozila, delova i opreme moraju da homologuju svoje proizvode za koje postoji pravilnik o homologaciji da bi ih legalno prodavali na tržištu. Na taj način se tržište štiti od neispitanih proizvoda ali i uklanjaju barijere u međunarodnoj trgovini, jer se homologacija dodeljena u jednoj zemlji priznaje u svim zemljama potpisnicama Sporazuma iz 1958.

Posedujemo samo rezervne delove i sisteme orginalnih proizvođača PRINS, LANDIRENZO, AC STAG, AEB sa Homologacijom u orginalnim pakovanjima.